KE CAD Buro / KE Visualisatie

Teken- en ontwerpwerkzaamheden. Tekenprogramma’s en werkervaring:

- Tekenen met Revit Architecture (Revit Architecture Certified Professional), Autocad, SketchUp en Floorplanner.

- Van voorlopig ontwerp- tot en met werktekeningen voor woningbouw- en utiliteitsbouwprojekten (ook interieur),

   nieuwbouw en verbouw. Overleg voeren met o.a. opdrachtgevers, constructeurs, adviseurs en aannemers.

- Ruime ervaring bij ingenieurs- en architectenbureau’s.

KE CAD Buro / KE Visualisatie (english)

Drawing and design work. CAD programs and experience.

- Experience with Revit Architecture, Autocad, SketchUp and Floorplanner.

- From design to final drawings for residential and commercial construction projects, new construction and renovations.

  Including consultations with clients, manufacturers, consultants and contractors.

- Extensive experience in engineering and architectural firms.